Weeb.vn - Đăng ký

Basic

Miễn phí!

Dành cho cá nhân 


 • -
 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • Không giới hạn Bài viết
 • 1 Trang
 • 5 Đa phương tiện
 • Không giới hạn UX Blocks
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • 1 Site
 • 20MB Disk Space
 • 600 Visits per month

BEGINNER

2,400,000 ₫ /tháng

Dành cho doanh nghiệp mới thành lập 


 • 2,400,000 ₫, thanh toán 1 năm
 • 7,000,000 ₫, thanh toán 3 năm
 • 11,000,000 ₫, thanh toán 5 năm
 • Setup Fee: 100,000 ₫
 • 5 Bài viết
 • 5 Trang
 • 50 Đa phương tiện
 • Không giới hạn UX Blocks
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • 1,500 Visits per month
 • 3 day Free Trial
Quyền lợi tốt

ADVANCED

3,000,000 ₫ /tháng

Dành cho doanh nghiệp đã thành lập lâu năm 


 • 3,000,000 ₫, thanh toán 1 năm
 • 8,700,000 ₫, thanh toán 3 năm
 • 13,800,000 ₫, thanh toán 5 năm
 • Setup Fee: 100,000 ₫
 • 100 Bài viết
 • 10 Trang
 • 1000 Đa phương tiện
 • Không giới hạn UX Blocks
 • 1 Site
 • 500MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 3 day Free Trial

Premium

4,680,000 ₫ /tháng

Dành cho doanh nghiệp bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp 


 • 4,680,000 ₫, thanh toán 1 năm
 • 13,600,000 ₫, thanh toán 3 năm
 • 22,000,000 ₫, thanh toán 5 năm
 • Setup Fee: 100,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn UX Blocks
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • 1 Site
 • 3GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 3 day Free Trial
 1. Chọn gói
 2. Trang web
 3. Tài khoản