Bảng giá

Công nghệ web hàng đầu – Tiết kiệm Chi Phí – Bàn giao web nhanh chóng.

Basic

Dành cho
cá nhân

Miễn phí cài đặt

0 Bài viết

1 Trang

5 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

20MB Dung lượng

600 lượt truy cập/tháng

Miễn phí

Đăng ký
beginner

Dành cho doanh nghiệp
mới thành lập

Thanh toán 1 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

5 Bài viết

5 Trang

50 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

100MB Dung lượng

1500 lượt truy cập/tháng

Dùng thử 3 ngày

200,000 ₫/tháng

Đăng ký
ADVANCED

Dành cho doanh nghiệp đã thành lập lâu năm

Nổi bật Nổi bật

Thanh toán 1 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

100 Bài viết

10 Trang

1000 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

500MB Dung lượng

Không giới hạn người truy cập

Dùng thử 3 ngày

250,000 ₫/tháng

Đăng ký
Premium

Dành cho doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp

Thanh toán 1 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

Không giới hạn Bài viết

Không giới hạn Trang

Không giới hạn Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

3GB dung lượng

Không giới hạn người truy cập

Dùng thử 3 ngày

390,000 ₫/tháng

Đăng ký
Basic

Dành cho
cá nhân

Miễn phí cài đặt

0 Bài viết

1 Trang

5 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

20MB Dung lượng

600 lượt truy cập/tháng

Miễn phí

Đăng ký
beginner

Dành cho doanh nghiệp
mới thành lập

Thanh toán 3 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

5 Bài viết

5 Trang

50 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

100MB Dung lượng

1500 lượt truy cập/tháng

Dùng thử 3 ngày

194,444 ₫/tháng

Đăng ký
ADVANCED

Dành cho doanh nghiệp đã thành lập lâu năm

Nổi bật Nổi bật

Thanh toán 3 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

100 Bài viết

10 Trang

1000 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

500MB Dung lượng

Không giới hạn người truy cập

Dùng thử 3 ngày

241,667 ₫/tháng

Đăng ký
Premium

Dành cho doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp

Thanh toán 3 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

Không giới hạn Bài viết

Không giới hạn Trang

Không giới hạn Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

3GB dung lượng

Không giới hạn người truy cập

Dùng thử 3 ngày

377,778 ₫/tháng

Đăng ký
Basic

Dành cho
cá nhân

Miễn phí cài đặt

0 Bài viết

1 Trang

5 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

20MB Dung lượng

600 lượt truy cập/tháng

Miễn phí

Đăng ký
beginner

Dành cho doanh nghiệp
mới thành lập

Thanh toán 5 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

5 Bài viết

5 Trang

50 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

100MB Dung lượng

1500 lượt truy cập/tháng

Dùng thử 3 ngày

183,333 ₫/tháng

Đăng ký
ADVANCED

Dành cho doanh nghiệp đã thành lập lâu năm

Nổi bật Nổi bật

Thanh toán 5 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

100 Bài viết

10 Trang

1000 Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

500MB Dung lượng

Không giới hạn người truy cập

Dùng thử 3 ngày

230,000 ₫/tháng

Đăng ký
Premium

Dành cho doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp

Thanh toán 5 năm

Phí cài đặt: 100,000 ₫

Không giới hạn Bài viết

Không giới hạn Trang

Không giới hạn Đa phương tiện

Không giới hạn UX Blocks

Không giới hạn Sản phẩm

1 Site

3GB dung lượng

Không giới hạn người truy cập

Dùng thử 3 ngày

366,667 ₫/tháng

Đăng ký

Vì sao khách hàng lựa chọn chúng tôi?

1200 + Khách hàng tin tưởng

1000 + Dự án đã thực hiện

10 + Năm kinh nghiệm

Nhân viên Sẵn sàng hỗ trợ